Porażenie ośrodkowe

Porażenie ośrodkowe jest skutkiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Może dotyczyć zarówno mózgu, jak i rdzenia kręgowego. Uszkodzenia te mogą pojawić się na skutek krwotoków wewnątrzmózgowych, udaru mózgowego czy procesów zapalnych. Do najczęstszych objawów można zaliczyć porażenie mięśni czy wzmożenie niektórych odruchów. U chorych zazwyczaj stwierdza się także zaburzenie czucia. Przed doborem odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, konieczna jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta. Można to określić na skutek różnych zabiegów. Jedną z najistotniejszych kwestii jest sprawdzenie stanu napięciowego. Odbywa się to w różnych pozycjach przy odpowiednich ustawieniach stawu.

Chcąc zmniejszyć napięcie mięśniowe fizjoterapeuta może zastosować jedną lub kilka metod. Jedną z nich jest specjalne ułożenie, które hamuje odruchy. Zazwyczaj wykorzystuje się specjalne szyny do leżenia, jak również wskazane produkty ortopedyczne. Ponadto wszystkie ćwiczenia powinny być wykonywane w pozycji hamującej spastyczność. Niekiedy zalecany jest rower elektryczny. Zmniejszenie napięcia mięśni można także uzyskać za pomocą długotrwałych kąpieli lodowych. U wielu pacjentów z porażeniem obwodowym stosowane są również zabiegi wspomagające. Najczęściej jest to kąpiel ruchowa bądź masaż podwodny. Fizjoterapia ma bardzo ważną rolę w porażeniu obwodowym.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia wpływają także na inne funkcje, takie jak hamowanie odruchów, uzyskanie optymalnej równowagi bądź poprawa ruchomości poszczególnych stawów.